Käyttöoikeus

Jos asuinpaikkakuntasi, yrityksesi tai oppilaitoksesi kotikunta löytyy etusivun valitse kunta/kaupunki -luettelosta voit käyttää Yritystulkkia ilman korvausta. Oman paikkakuntasi yrityspalveluorganisaation kustantamaa Yritystulkin materiaalia saavat käyttää yksityishenkilöt, yritykset ja julkisesti kustannettua opetusta tarjoavat oppilaitokset vapaasti ilman korvausta omiin tarpeisiinsa. Yrityspalveluorganisaation nimi ilmenee Yritystulkin aineistosta.

Muussa kaupallinen käyttö edellyttää käyttöoikeuden hankkimista Jadelcons Oy:ltä. Kaupallista käyttöä on esim. yrityskonsultointi ja -neuvonta maksua vastaan käyttäen hyväksi Yritystulkin aineistoa tai ansaintatarkoituksessa järjestetty lyhyt tai pitkäkestoinen koulutus, jonka aikana koulutukseen osallistujat ohjeistetaan käyttämään Yritystulkin aineistoa kouluttajan antamien tehtävien suorittamiseen.